TULIO Fashion | Akira Linen Top - Fuchsia | Hourglass – Tulio