TULIO Fashion | Blaise Cardi - White/Navy Stripe | Betty Basics – Tulio